eXOPOLITICS   POLAND

Seismic Monitor

Space

Home
PDF Print E-mail
"The only thing limiting the progress of the Earth human, is the Earth human himself..."
"Jedyne, co ogranicza postęp ziemskiego człowieka, to sam ziemski człowiek..."
-Semjase
.......................................................................................................................................................................

COMMANDER CHRIS HADFIELD. (Space Oddity)

 • Message to Commander Hadfield: please read this...link <go to verse 274> (take it as you wish). Thank you for your service. Good luck. B.J.


Organizacja PRG () przedstawiła nowy projekt, zbierania podpisów prywatnych osób i organizacji, które popierają ruch DISCLOSURE. Jelśli popierasz/ popiracie ideę ogólnoświatowego wyjawienia faktu, że ziemska ludzkość nie jest sama we wszechświecie i już od wieków jesteśmy odwiedzani przez E.T. (pozaziemskie istoty ludzkie) proszę udać się na strpnę "WORLD DISCLOSURE DAY" () i złożyć swój podpis.


 

The White House has responded to the Disclosure Petition.

Odpowiedż Białego Domu na Petycję Disclosure.


 • W końcu doczekaliśmy się oficjalnej odpowiedzi Białego Domu na petycję Stephena Bassetta, która została poparta przez tysiące podpisów ludzi, którzy popierają inicjatywę rządowego, oficjalnego oświadczenia faktu iż ziemska ludzkość jest odwiedzana prze wiele ras ludzkich pochodzących z głębi kosmosu. Było oczekiwane, że odpowiedź Białego Domu zostanie sformułowana w taki sposób. Każdy ziemski człowiek, który zagłębił się w tym temacie zdaje sobie sprawę, że ankiety przedstawiające 75-80% ludzi gotowych na Disclosure są czystymi mrzonkami. Upłynie wiele dziesięcioleci zanim ludzkość ziemska będzie zdolna zaakceptować taką rzeczywistość. Jednakże trzeba stwierdzić, że działalność Bassetta jest zapoczątkowaniem nowej Ery  Wodnika, w której wiedza i osiągnięcia naukowe będą dominowały nad dotychczasowym, fałszywym, dogmatycznym podejściem do rzeczywistości. Pozostaje nam tylko cierpliwość i nadzieja (tym, którzy są już gotowi), że staniemy się cywilizacją, która osiągnie wyższe stadium rozwoju świadomości na miarę naszych odwiedzających gości, którzy tylko czekają aby nas zaakceptować do galaktycznej wspólnoty.
B.J. Witelus, eXP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Because of the technical problems which occurred at the "We the People" website, "Disclosure Petition II" will be re-submitted.
Z powodu problemów tchnicznych jakie zaistniały w stronie internetowej "We the People", "Disclosure Petition II" zostanie ponownie przedłożona.
 • Stephen Bassett talks about Disclosure Petition II. An interview by eXOPOLITICS POLAND. [PL]
 • Unfortunately "Disclosure Petition II" has not obtained sufficient number of signatures in thirty days. It is sad because it would be interesting to see what White House has to say about this particular issue. Well, knowing Stephen Bassett he will not give up and continue to press government to do the right thing, that is to say officially admit what we all already know (people who are ready). Just to proof that he created new petition, "Disclosure Petition III" so for those who feel disappointed of the outcome by "Disclosure Petition II" please spread the word about it and let us hope this one will generate more interest among people of the world.  Direct link to- "Disclosure Petition III"

 

 • Niestety "Disclosure Petition II" nie uzyskała wystarczającej liczby podpisów w ciągu trzydziestu dni. Jest to smutne gdyż byłoby interesujące zobaczyć, co Biały Dom ma do powiedzenia na temat tej konkretnej kwestii. Cóż, znając Stephena Bassett wiem, że się nie podda i będzie dalej wywierał nacisk na rząd aby odpowiednio zareagował i oświadczył to co już wszyscy wiemy (ludziom, którzy są gotowi). Dowodem na to jest stworzenie kolejnej petycji, "Disclosure Petition III" więc dla tych, którzy czują się rozczarowani wynikiem "Disclosure Petition II" proszę ją rozpowszechnić. Miejmy nadzieję, że ta wywoła większe zainteresowanie wśród ludzi na całym świecie.  Bezpośredni link do- "Disclosure Petition III"
.................................................................................................................................................


Exopolitics jest nową dziedziną, mało znaną polskiemu społeczeństwu. Jej zadaniem jest przybliżenie rzeczywistości. Rzeczywistość taka może szokować wielu ludzi ale "wcześniej czy później" będziemy musieli ją zaakceptować. Mianowicie, że rasa ludzka i życie nie jest czymś wyjątkowym i nie ogranicza się do naszej planety. Exopolitics jest międzynarodowym ruchem, którego zadaniem jest wywieranie nacisku na rządy wszystkich państw aby oficjalnie uwolniły informację na temat UFO i Extraterrestrials (E.T.). W wielu krajach doszło już do częściowewgo ujawnienia takich dokumentów i można tu wymienić: Anglię, Francję, Kanadę, Brazylię, Chiny, Meksyk, Nową Zelandię, Chile i Ukrainę.

[PL]
"It's not about lights in the sky...It's about lies on the ground."
"To nie chodzi o światła na niebie... chodzi o kłamstwa na ziemi."
-Stephen Bassett

 • Disclosure 101, ogólne spojrzenie na embargo prawdy i Exopolitykę. Osoby biorące udział w tym wideo to: Dr. Michael Salla. Stephen Bassett, Paola Harris, Jef Peckman, Neil Gould, Mike Bird oraz Dr. Rebecca Hardcastle. [PL]


 • Steven Bassett rozmawia na temat Disclosure. [PL] (fragment wypowiedzi Stevena Bassett z konferencji w Barcelonie 2009)
FAIR USE NOTICE: Downloaded/ Uploaded for translation purpose, only. Original source: jagbodhi's channel

FAIR USE NOTICE: Downloaded/ Uploaded for translation purpose, only. Original source: newparadigm.no

(The Day Before Disclosure)

 

"Human race is a hybrid race..."

"Rasa ludzka jest hybrydą ludzkiego gatunku..."

-Robert Dean


Dr. Edgar Mitchell jest założycielem- Institute of Noetic Sciences.

 • Bill Richardson gubernator satanu Nowy Meksyk oświadcza, że rząd amerykański ukrywa dokumenty związane z kwestią UFO. [PL]
FAIR USE NOTICE: Uploaded/ Downloaded for translation purpose, only. Original source: msnbc.com

 • Dennis Kucinich kandydat na amerykańskiego prezydenta oficjalnie stwierdzając, że widział UFO dramatycznie zmniejszył swoją szansę w wyborach prezydenckich. [PL]
FAIR USE NOTICE: Downloaded/ Uploaded for translation purpose, only. Original source: msnbc.com

FAIR USE NOTICE: Downloaded/ Uploaded for translation purpose, only. Original source: cnn.com

 • UFO/ ET rozbroiło rakiety nuklearne. [PL]
FAIR USE NOTICE: Downloaded/ Uploaded for translation purpose, only. Original source: cnn.com

 • Fobos sztucznym monolitem ? Astronauta Buzz Aldrin mistycznie stwierdza, że Fobos jest sztucznym satelitą i jak tylko ludzie dowiedzą się o tym to zaczną zadawć pytania. [PL]
FAIR USE NOTICE: Downloaded/ Uploaded for translation purpose, only. Original source: c-span.com

 • British UFO X Files Released 2010, Nick Pope. [PL]
FAIR USE NOTICE: Downloaded/ Uploaded for translation purpose, only. Original source: cnn.com

 • Profesor Michio Kaku wyraża swoją opinie na temat książki Leslie Kean, "UFOs". [PL]
FAIR USE NOTICE: Downloaded/ Uploaded for translation purpose, only. Original source: msnbc.com

 • CNN, UFOs and Nukes 09/29/2010 [PL]

FAIR USE NOTICE: Downloaded/ Uploaded for translation purpose, only. Original source: cnn.com

 • UN Space Ambassador. [PL]
FAIR USE NOTICE: Downloaded/ Uploaded for translation purpose, only. Original source: foxnews.com

 • Vatican and ET Disclosure. [PL] (fragment z programu radiowego, Coast to Coast AM).


 • Stephen Bassett, in Sarasota, Florida. 1/2
 • Stephen Bassett in Sarasota, Florida. 2/2

 • A.D. After Disclosure. [PL] (wywiad z Richardem M. Dolan i Bryce Zabel).

 • Wendelle Stevens, jeden z ostatnich wywiadów. [PL] (tłumaczenie poświęcone pamięci już zmarłemu Wendelle Stevens )
FAIR USE NOTICE: Uploaded / Downloaded for translation purpose, only. Original source: Open Minds TV

FAIR USE NOTICE: Uploaded/ Downloaded for translation purpose, only. Original source:GSF

 • Dr Lynne Kitei () wypowiada się na temat udostępnionych dokumentów przez FBI. [PL]
FAIR USE NOTICE: Downloaded / Uploaded for translation purpose, only. Original source: Fox News
FBI Confirms Roswell Crash/ FBI Potwierdza Karastrofę w Roswell: 1947 & 1950

 • Dr. Edgar Mitchell Interview. The Day Before Disclosure. [PL]
FAIR USE NOTICE: Downloaded / Uploaded for translation purpose, only. Original source: New Paradigm Films

 • Dr. Steven Greer presents "Contact & Disclosure: The Final Sequence" [PL]
 • Attention!, for those who don't want to watch entire video, please fast forward to 1:01:06. It is the most important moment of this presentation.
 • Uwaga!, dla tych, którzy nie chcą oglądać całego wideo, proszę przesunąć do 1:01:06. Jest to najważniejszy moment tej prezentacji.
FAIR USE NOTICE: Downloaded / Uploaded for translation purpose, only.

 • 2012 and beyond. An interview with Stephen Bassett by eXOPOLITICS POLAND
 • Citizen Hearing
 • Citizen Hearing on Disclosure. 
 • "Knowledge will forever govern ignorance and a people who mean to be their own governours must arm themselves with the power which knowledge gives" -James Madison
 • "Wiedza zawsze będzie rządzić niewiedzą a ludzie, którzy zamierzają kierować swoim losem muszą pozyskać władzę, jaką wiedza daje" -James Madison
 • CH  (Citizen Hearing ON Disclosure, Washington, DC April 29-May 3 2013)
 • Paul Hellyer

 • The Citizen Hearing on Disclosure. [PL]

   


 • eXP
[EN] [EN]
Petition by Billy Eduard Albert Meier

 

Media

 • Dr. Brian O'Leary (1940-2011) will be greatly missed. • FBI confirms Roswell crash / FBI potwierdza katastrofę w Roswell. 1947 & 1950


 • Stealth Mission Curiosity: Confirming Ancient Intelligence on Mars [original source]

 

 • Ammach in America, Bob Brown, co-founder of IUFOC.

 • UFO Cover-up Fmr. Sen. Mike Gravel speaks out.

Copyright © eXOPOLITICS POLAND - All Rights Reserved